Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Branża bakaliowa zbiera siły przed Wielkanocą

04 marca 2014 | Ekonomia i Rozwój
Polacy wciąż jedzą mało bakalii
źródło: Rzeczpospolita
Polacy wciąż jedzą mało bakalii

Żywność | Mocna presja na marże i drogie surowce nie pozostaje bez wypływu na wyniki firm. Najgorsze mamy za sobą – twierdzą zarządy.

ka­ta­rzy­na ku­char­czyk

Okres przed Wiel­ka­no­cą to dla spół­ek ba­ka­lio­wych za­zwy­czaj czas żniw. Przed­sta­wi­cie­le bran­ży spo­dzie­wa­ją się, że w tym ro­ku mo­gą być one szcze­gól­nie bo­ga­te. Dla­cze­go? – W po­rów­na­niu z 2013 ro­kiem i latami po­przed­nimi ten se­zon bę­dzie naj­dłuż­szym, ja­ki pa­mię­tam, bo Wiel­ka­noc ma­my wy­jąt­ko­wo póź­no – mó­wi Ma­rian Ower­ko, pre­zes i naj­więk­szy ak­cjo­na­riusz Ba­kal­lan­du. Do­da­je, że je­go fir­ma do se­zo­nu jest już od dłuż­sze­go cza­su świet­nie przy­go­to­wa­na.

Po­pyt od­ży­wa

Dro­gie su­row­ce prze­kła­da­ją się na sto­sun­ko­wo wy­so­kie ce­ny ba­ka­lii. To z ko­lei spra­wia, że po­pyt na te pro­duk­ty ostatnio nie rósł, bo w ob­li­czu...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9779

Wydanie: 9779

Spis treści

Pierwsza strona

Zamów abonament