Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Optymizm u windykatorów

20 listopada 2014 | Ciekawa ekonomia
Banki źródłem podaży
źródło: Rzeczpospolita
Banki źródłem podaży

Finanse. Ry­nek ob­ro­tu wie­rzy­tel­no­ścia­mi prę­żnie się roz­wi­ja i wciąż ma duży potencjał wzro­stu.

Po­twier­dza to naj­now­szy ra­port Kon­fe­ren­cji Przed­się­bior­ców Fi­nan­so­wych. Z da­nych ze­bra­nych wśród firm win­dy­ka­cyj­nych wy­ni­ka, że war­tość no­mi­nal­na ob­słu­gi­wa­nych przez nich wie­rzy­tel­no­ści na ko­niec I kwartału 2014 r, wy­nio­sła 51,35 mld zł. Ozna­cza to, że w cią­gu czte­rech lat wzro­sła o nie­mal 30 mld zł.

– To ka­pi­tal­na dy­na­mi­ka wzro­stu, któ­re­j nie osią­gnął w Pol­sce ża­den in­ny sek­tor usług fi­nan­so­wych w tym cza­sie. Ta­kie wskaź­ni­ki...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9996

Wydanie: 9996

Spis treści
Zamów abonament