Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Apetyt na akcje nie gaśnie

27 kwietnia 2015 | Ekonomia
Kupujący akcje mają wyraźną przewagę
źródło: Rzeczpospolita
Kupujący akcje mają wyraźną przewagę

Światowe parkiety poprawiają rekordy.

da­riusz wo­lak

Po­przed­ni ty­dzień na ryn­kach emer­ging mar­kets to już czwar­ty z rzę­du za­koń­czo­ny na plu­sie. Tak do­brej pas­sy in­deks MSCI EM nie miał od stycz­nia. W ska­li ca­łe­go ty­go­dnia zmia­na wy­nio­sła pra­wie 1,6 proc. To ozna­cza, że zysk in­we­sto­rów, któ­rzy ma­ją ulo­ko­wa­ne oszczęd­no­ści w pa­pie­rach przed­się­biorstw z ryn­ków wscho­dzą­cych, li­czo­ny od po­cząt­ku ro­ku, wy­no­si już pra­wie 11 proc. Po piąt­ko­wej se­sji MSCI EM zna­lazł się na naj­wyż­szym po­zio­mie od wrze­śnia 2014 r.

Naj­lep­szym miej­scem do in­we­sto­wa­nia w ostat­nich dniach by­ła gieł­da w Sao Pau­lo, któ­rą w I kwar­ta­le in­we­sto­rzy omi­ja­li sze­ro­kim łu­kiem. Afe­ra ko­rup­cyj­na w naj­więk­szej bra­zy­lij­skiej fir­mie pa­li­wo­wej – Pe­tro­bra­sie –...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10126

Wydanie: 10126

Spis treści

Druga strona

Zamów abonament