Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

GTC postawi galerię za 160 mln euro

10 czerwca 2015 | Ekonomia
Kurs spółki stopniowo osiada
źródło: Rzeczpospolita
Kurs spółki stopniowo osiada

Spół­ka szy­ku­je się do bu­do­wy Ga­le­rii Pół­noc­nej na war­szaw­skiej Bia­ło­łę­ce. Nie ujaw­nia szcze­gó­łów no­wej emi­sji ak­cji.

De­we­lo­per po­wierzch­ni ko­mer­cyj­nych pla­nu­je ru­szyć z bu­do­wą na prze­ło­mie czerw­ca i lip­ca. Pra­ce ma­ją po­trwać po­nad 20 mie­się­cy, ge­ne­ral­nym wy­ko­naw­cą ma zo­stać gieł­do­wy Uni­bep. Otwar­cie jest pla­no­wa­ne na I pół­ro­cze 2017 r.

– Za na­mi bar­dzo dłu­gi pro­ces. Pierw­szą dział­kę pod bu­do­wę ku­pi­li­śmy w 2011 r., a ostat­nią w lu­tym br. To pierw­szy od de­ka­dy pro­jekt o ta­kiej ska­li w sto­li­cy – pod­kre­ślił...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10162

Wydanie: 10162

Spis treści
Zamów abonament