Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Fed nie dostarcza paliwa

02 listopada 2015 | Ekonomia
Tydzień na  rynkach wschodzących
źródło: Rzeczpospolita
Tydzień na rynkach wschodzących

Październik był dla wielu giełd miesiącem wzrostu.

hu­bert ko­zieł

Mi­nio­ny ty­dzień był dla ryn­ków wscho­dzą­cych sła­by – wie­le in­dek­sów z ca­łe­go świa­ta tra­ci­ło, kiedy ko­mu­ni­kat po paź­dzier­ni­ko­wym po­sie­dze­niu ame­ry­kań­skie­go Ko­mi­te­tu Otwar­te­go Ryn­ku Re­zer­wy Fe­de­ral­nej oka­zał się mniej „go­łę­bi", niż ocze­ki­wa­no. Co­raz wię­cej ana­li­ty­ków spo­dzie­wa się więc, że do pierw­szej od bli­sko de­ka­dy pod­wyż­ki stóp pro­cen­to­wych w USA doj­dzie już w grud­niu. ­Wzrost ocze­ki­wań co do tej pod­wyż­ki oraz umoc­nie­nie do­la­ra są zaś czyn­ni­ka­mi, któ­re już od dłuż­sze­go cza­su znie­chę­ca­ją in­we­sto­rów do ryn­ków wscho­dzą­cych.

Ale ca­ły paź­dzier­nik był jed­nak dla giełd wscho­dzą­cych do­syć do­bry. In­deks MSCI Emer­ging...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10285

Wydanie: 10285

Spis treści
Zamów abonament