Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

27 lutego 2014 | Ekonomia i Rozwój

TRANS­PORT

- Air­bus He­li­cop­ters (d. Eu­ro­cop­ter) pod­czas trwa­ją­cych do czwart­ku, naj­więk­szych na świe­cie tar­gów śmi­głow­co­wych He­li­-Expo 2014, w Ana­he­im, Ka­li­for­nia, USA, sprze­dał już 64 he­li­kop­te­ry EC 175 i EC 225e. – To naj­now­sze kon­struk­cje AH, spe­cjal­nie do­sto­so­wa­ne do udzia­łu w mi­sjach da­le­kie­go za­się­gu, czy­li po­trzeb przed­się­biorstw naf­to­wych i wy­do­by­cia ga­zu ziem­ne­go – po­in­for­mo­wał pre­zes Air­bus He­li­cop­ters Gu­il­lau­me Fau­ry. Air­bus He­li­cop­ters uczest­ni­czy w war­tym 8 mld zł kon­kur­sie na do­sta­wy 70 woj­sko­wych he­li­kop­te­rów Pol­sce. Roz­strzy­gnię­cie –w koń­cu te­go ro­ku.     —z.l.

USŁU­GI, HAN­DEL

- Sprze­daż Bie­dron­ki w 2013 r. wy­nio­sła 7,7 mld eu­ro, co ozna­cza rocz­ny wzrost w zło­tych o 15 proc. EBIT­DA...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9775

Wydanie: 9775

Spis treści

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Zamów abonament