Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Polnord chce 100 mln zł z obligacji

03 czerwca 2015 | Ekonomia

Spół­ka bę­dzie za­dłu­żo­na na ko­rzyst­niej­szych wa­run­kach. Do koń­ca ro­ku chce roz­po­cząć 17 pro­jek­tów miesz­ka­nio­wych.

Na pod­sta­wie pro­spek­tu Po­lnord mo­że za­ofe­ro­wać trzy­let­nie ob­li­ga­cje o war­to­ści do 100 mln zł. W pierw­szym eta­pie de­we­lo­per bę­dzie chciał po­zy­skać po­ło­wę tej kwo­ty.

Za­pi­sy bę­dą przyj­mo­wa­ne od 8 do 19 czerw­ca, a przy­dział na­stą­pi 22 czerw­ca. Pa­pie­ry ma­ją być no­to­wa­ne na Ca­ta­lyst, praw­do­po­dob­nie od 14 lip­ca. Bę­dą opro­cen­to­wa­ne we­dług staw­ki WI­BOR 3M plus 3,5 proc. w ska­li ro­ku – ak­tu­al­nie to 5,18 proc. Od­set­ki bę­dą wy­pła­ca­ne co kwar­tał, po­cząw­szy...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10157

Wydanie: 10157

Spis treści
Zamów abonament