Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Najdłużej czeka się na kupca w Krakowie

15 stycznia 2014 | Ekonomia i Rozwój | Grażyna Błaszczak
W stolicy sprzedający musi czekać
źródło: Rzeczpospolita
W stolicy sprzedający musi czekać

Mieszkania | Trudno znaleźć chętnego na używane „M”. Dwa lata temu czas sprzedaży był dwukrotnie krótszy.

W ostat­nich ty­go­dniach 2013 ro­ku śred­ni czas ocze­ki­wa­nia na ku­pu­ją­ce­go wy­no­sił w War­sza­wie 184 dni – po­li­czy­li po­śred­ni­cy z sie­cio­wej agen­cji Me­tro­ho­use & Part­ne­rzy na pod­sta­wie trans­ak­cji za­war­tych w li­sto­pa­dzie i grud­niu.

Wie­lu sprze­da­ją­cych mu­si cze­kać na trans­ak­cję po­nad pół ro­ku. Przed dwo­ma la­ty czas sprze­da­ży miesz­ka­nia był nie­mal dwa ra­zy krót­szy – ko­men­tu­je Ma­riusz Ka­nia, pre­zes Me­tro­ho­use.

Do­da­je, że na szyb­ką sprze­daż – czy­li w pierw­szych ty­go­dniach od wy­sta­wie­nia ofer­ty na ry­nek – mo­gli do­tąd li­czyć...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9738

Wydanie: 9738

Spis treści
Zamów abonament