Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Trwa dobra passa

07 kwietnia 2014 | Ekonomia i Rozwój
Giełdy emerging markets zgodnie zwyżkowały
źródło: Rzeczpospolita
Giełdy emerging markets zgodnie zwyżkowały

da­riusz wo­lak

Po­przed­ni ty­dzień był trze­cim z rzę­du wzro­sto­wym na ryn­kach emer­ging mar­kets. In­deks MSCI EM w cią­gu pię­ciu se­sji (tyl­ko czwart­ko­wa by­ła spad­ko­wa) zy­skał 2,2 proc. i zna­lazł się na naj­wy­ższym po­zio­mie od 10 grud­nia ub.r. Od­ro­bił za­tem, z lek­ką na­wiąz­ką, wszyst­kie stra­ty li­czo­ne od po­cząt­ku ro­ku.

Gieł­dom wscho­dzą­cym sprzy­ja­ło wy­ci­sze­nie emo­cji wo­kół Ukra­iny i Kry­mu. In­we­sto­rzy uwa­ża­ją, że ry­zy­ko kon­flik­tu zbroj­ne­go w tym re­gio­nie spa­dło do ze­ra.

Za­czę­li za­tem ku­po­wać prze­ce­nio­ne ak­cje, w tym rów­nież na gieł­dzie mo­skiew­skiej, któ­ra przez kil­ka wcze­śniej­szych ty­go­dni dra­ma­tycz­nie tra­ci­ła na war­to­ści....

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9808

Wydanie: 9808

Spis treści

Publicystyka, Opinie

Zamów abonament