Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Możemy poprawić konkurencyjność

30 września 2014 | Ciekawa ekonomia

Rząd Ewy Kopacz powinien dążyć do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych z obecnego poziomu niemal 3 proc. PKB do około zera – radzi gospodarczy gabinet cieni BCC.

– Je­śli Pol­ska chce mieć wy­so­ką wia­ry­god­ność na świa­to­wych ryn­kach fi­nan­so­wych, po­trzeb­ną, aby po­wo­li zmniej­szać bar­dzo już wy­so­ki koszt ob­słu­gi dłu­gu pu­blicz­ne­go w po­sta­ci od­se­tek, to wy­nik te­go sek­to­ra po­wi­nien być w ob­sza­rze od nad­wy­żki oko­ło 3 proc. PKB w okre­sie do­brej ko­niunk­tu­ry do de­fi­cy­tu 3 proc. w okre­sie re­ce­sji – ko­men­tu­ją mi­ni­stro­wie go­spo­dar­cze­go ga­bi­ne­tu cie­ni BCC, któ­re­go dziesiąte po­sie­dze­nie od­by­ło się...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9954

Wydanie: 9954

Spis treści

Media planet

Ściągawka przedsiębiorcy

Rzecz o biznesie

Moja emerytura

Zamów abonament