Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Surowcowe wstrząsy

03 sierpnia 2015 | Ekonomia
Tydzień na rynkach wschodzących
źródło: Rzeczpospolita
Tydzień na rynkach wschodzących

Chińskie władze wciąż próbują powstrzymać krach.

hu­bert ko­zieł

Dla ryn­ków wscho­dzą­cych to wy­raź­nie zły czas. Wszyst­ko przez krach w Chi­nach i to­wa­rzy­szą­cą mu prze­ce­nę su­row­ców. Teraz ­ su­row­co­we kło­po­ty chiń­skiej go­spo­dar­ki oraz gieł­dy za­czy­na­ją ude­rzać ry­kosze­tem w in­ne ryn­ki wscho­dzą­ce. Naj­bar­dziej za­gro­żo­ne są ta­kie su­row­co­we po­tę­gi jak Ro­sja czy Bra­zy­lia. Już część ana­li­ty­ków mó­wi o prze­cho­dze­niu kry­zy­su chiń­skie­go w la­ty­no­ame­ry­kań­ski.

Po­czą­tek ty­go­dnia był dla chiń­skiej gieł­dy fa­tal­ny. Shan­ghai Com­po­si­te, czy­li głów­ny in­deks par­kie­tu w Szan­gha­ju, stra­cił w po­nie­dzia­łek aż 8,5 proc. Póź­niej­sze od­bi­cie oka­za­ło się krót­ko­trwa­łe. Przez ca­ły ty­dzień Shan­ghai Com­po­si­te spadł...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10208

Wydanie: 10208

Spis treści
Zamów abonament