Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Chiński tajfun na rynku

11 stycznia 2016 | Ekonomia
Tydzień na rynkach wschodzących­­­
źródło: Rzeczpospolita
Tydzień na rynkach wschodzących­­­

Fatalny początek roku dla giełd z całego świata.

hu­bert ko­zieł

Przez pierw­szy ty­dzie­ń 2016 ro­ku z 31 naj­więk­szych ryn­ków wscho­dzą­cych wy­pa­ro­wa­ło oko­ło1,5 bln dol. Pa­ni­ka za­czę­ła się w Chinach. W po­nie­dzia­łek, w trak­cie pierw­szej no­wo­rocz­nej se­sji, in­deks Shan­ghai Com­po­si­te stra­cił bli­sko 7 proc., co do­pro­wa­dzi­ło do­ przer­wa­nia no­to­wań przez au­to­ma­tycz­ny me­cha­nizm (cir­cu­it bre­aker). Po d­wóch dniach re­la­tyw­ne­go spo­ko­ju, w czwar­tek pa­ni­ka wró­ci­ła. Shan­ghai Com­po­si­te spadł o 7,3 proc., a se­sja zo­sta­ła prze­rwa­na ­przez au­to­ma­tycz­ny me­cha­nizm za­le­d­wie po­ 29 mi­nu­tach. Ryn­ko­we tąp­nię­cie w Chinach po­cią­gnę­ło za­ so­bą gieł­dy z ca­łe­go świa­ta. Chiń­ski re­gu­la­tor ogło­sił, że...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10340

Wydanie: 10340

Spis treści
Zamów abonament