Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Właściciel sieci Sioux na skraju bankructwa

27 września 2013 | Ekonomia | kmk
Liczba lokali spada
źródło: Rzeczpospolita
Liczba lokali spada

Jesz­cze nie prze­brzmia­ły echa upa­dło­ści Pol­skie­go Ja­dła, a już po­ja­wił się ko­lej­ny kan­dy­dat na ban­kru­ta.

To R&C Union – wła­ści­ciel sie­ci re­stau­ra­cji oraz klu­bów mu­zycz­nych. Ma w port­fe­lu ta­kie mar­ki jak Sio­ux, Li­zard King, Fe­ver oraz Fe­nix. Za­rząd spół­ki uznał, że nie jest ona w sta­nie po­ra­dzić so­bie z obec­ny­mi dłu­ga­mi. Dla­te­go wczoraj zło­żył do są­du wnio­sek o upa­dłość ukła­do­wą fir­my. Jed­no­cze­śnie uspo­ko­ił, że głów­ny wie­rzy­ciel – czy­li BZ WBK – za­de­kla­ro­wał wstęp­nie go­to­wość przy­stą­pie­nia do ewen­tu­al­ne­go ukła­du, po wni­kli­wym prze­ana­li­zo­wa­niu...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9650

Wydanie: 9650

Spis treści
Zamów abonament