Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W skrócie

14 maja 2015 | Ekonomia

Re­ko­men­da­cje

Ro­śnie wy­ce­na Pu­ław

Ana­li­ty­cy DM BOŚ pod­wyż­szy­li do 218,5 zł ze 195,6 zł ce­nę do­ce­lo­wą ak­cji Pu­ław. Na par­kie­cie na po­przed­niej se­sji kosz­to­wa­ły 182,95 zł. Dla­te­go au­to­rzy ma­te­ria­łu na­dal za­le­ca­ją ich ku­po­wa­nie.

W uza­sad­nie­niu spe­cja­li­ści zwra­ca­ją uwa­gę, że Pu­ła­wy to spół­ka dy­wi­den­do­wa, z do­bry­mi per­spek­ty­wa­mi na przy­szłość. Za­kła­da­ją, że w tym ro­ku ob­ro­to­wym wy­nik EBITDA che­micz­nej fir­my się­gnie już 523,6 mln zł wo­bec 393,4 mln zł rok wcze­śniej.

DM BZ WBK o dys­try­bu­to­rach IT

Spe­cja­li­ści DM BZ WBK w ra­por­cie po­świę­co­nym gieł­do­wym dys­try­bu­to­rom sprzę­tu IT re­ko­men­du­ją ku­po­wa­nie ak­cji Ac­tionu. Ich zda­niem pa­pie­ry spół­ki po­win­ny kosz­to­wać 62 zł. Na GPW w środę wy­ce­nia­ne by­ły na 48,65 zł. Da­je to 27,4-proc. po­ten­cjał...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10140

Wydanie: 10140

Spis treści
Zamów abonament