Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Napiwki w USA pójdą do lamusa?

20 października 2015 | Ekonomia

Po­wód dał Dan­ny Mey­er, wła­ści­ciel sie­ci re­stau­ra­cji dla kla­sy śred­niej Uni­ver­sal Ho­spi­ta­li­ty Gro­up, któ­ry z dnia na dzień za­rzą­dził, że li­kwi­du­je zwy­czaj do­dat­ko­we­go wy­na­gra­dza­nia kel­ne­rek i kel­ne­rów.

We­dług Mey­era za tą de­cy­zją sta­ła przede wszyst­kim chęć wy­rów­na­nia wy­na­gro­dzeń w re­stau­ra­cjach, bo w wie­lu miej­scach ku­cha­rze i pra­cow­ni­cy za­ple­cza nie bio­rą udzia­łu w po­dzia­le na­piw­ków. – Od 21 lat mnie to mę­czy­ło. Uwa­ża­łem sys­tem wrę­cza­nia na­piw­ków za nie­etycz­ny. Nie da­je­my do­dat­ko­wych pie­nię­dzy na­szym le­ka­rzom za do­brą dia­gno­zę ani pi­lo­tom, że wy­lą­do­wa­li bez­piecz­nie. To upo­ka­rza­ją­ca prak­ty­ka – mó­wił w te­le­wi­zji CNBC. W no­wo­jor­skiej...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10274

Wydanie: 10274

Spis treści
Zamów abonament