Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Niepokojące projekty rządowe

21 stycznia 2016 | Ekonomia
Marek Belka, prezes NBP
autor zdjęcia: Jerzy Dudek
źródło: Fotorzepa
Marek Belka, prezes NBP

W tym ro­ku przed­się­bior­ców mo­gą nie­po­ko­ić i glo­bal­ne ten­den­cje, i po­li­ty­ka fi­skal­na na­sze­go rzą­du.

– Po­my­sły roz­wią­za­nia pro­ble­mu tzw. fran­ko­wi­czów są z pie­kła ro­dem – mó­wił Ma­rek Bel­ka, pre­zes Na­ro­do­we­go Ban­ku Pol­ski, na fo­rum Go­spo­dar­cze Otwar­cie Ro­ku, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Kra­jo­wą Izbę Go­spo­dar­czą.

Bel­ka, na­wią­zu­jąc do pro­jek­tu przed­sta­wio­ne­go przez Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta, nie wi­dzi ani eko­no­micz­ne­go, ani spo­łecz­ne­go uza­sad­nie­nia, by usta­wo­wo prze­wa­lu­to­wy­wać kre­dy­ty za­cią­gnię­te we fran­kach szwaj­car­skich. Przy­po­mniał, że są one do­sko­na­le...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 10349

Wydanie: 10349

Spis treści
Zamów abonament