Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Już wiosną będą ekspresowe mandaty

16 lutego 2012 | Życie Warszawy | blik

Straż Miej­ska. Zamiast wezwania za szybą auta będzie list wysłany do domu kierowcy, który źle zaparkował pojazd. Strażnicy z miejsca zdarzenia wyślą zdjęcia prosto do bazy

Straż miej­ska ogło­si­ła prze­targ na za­kup urzą­dzeń PDA. – To ta­kie prze­no­śne kom­pu­te­ry, przy­po­mi­na­ją­ce nie­co smart­fo­ny. Moż­na ni­mi nie tyl­ko zro­bić zdję­cie, ale też prze­słać da­ne do na­szej ba­zy – tłu­ma­czy Zbi­gniew Wło­dar­czyk, wi­ce­szef for­ma­cji.

PDA ma­ją po­móc mun­du­ro­wym uspraw­nić pro­ce­du­ry do­ty­czą­ce ka­ra­nia  za złe par­ko­wa­nie. – Te­raz kie­row­ca do­sta­je do nas we­zwa­nie i mu­si przyjść, by się wy­tłu­ma­czyć, czy to on zo­sta­wił au­to, czy ktoś in­ny. Przy wy­ko­rzy­sta­niu tych urzą­dzeń prze­śle­my zdję­cia do komputera, usta­li­my wła­ści­cie­la i w cią­gu dwóch dni wy­śle­my do nie­go in­for­ma­cję o wy­kro­cze­niu –...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament