Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Kredyty droższe i mniej dostępne

16 lutego 2012 | Ekonomia | Monika Krześniak
Banki planują zaostrzenie polityki kredytowej
źródło: Rzeczpospolita
Banki planują zaostrzenie polityki kredytowej

Banki zaostrzyły zasady, na jakich pożyczają pieniądze klientom Trudniej o kredyty na mieszkania oraz dla małych i średnich firm Rosną też marże, które są składnikiem oprocentowania Kredytodawcy zapowiadają dalsze restrykcje

Ban­ki za­ostrzy­ły wa­run­ki udzie­la­nia kre­dy­tów i za­po­wia­da­ją, że w ko­lej­nych mie­sią­cach bę­dzie jesz­cze trud­niej. Co­raz bar­dziej wy­śru­bo­wa­ne wy­ma­ga­nia od­czu­ją przede wszyst­kim oso­by, któ­re chcą po­ży­czyć na za­kup miesz­ka­nia.

Już w IV kwar­ta­le 2011 ro­ku wzrósł od­se­tek ban­ków za­ostrza­ją­cych po­li­ty­kę w seg­men­cie kre­dy­tów miesz­ka­nio­wych. Ta­kie zmia­ny wpro­wa­dzi­ło 46 proc. z nich, jed­na pią­ta zaś okre­śli­ła wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia ja­ko znacz­ne – wy­ni­ka z an­kie­ty opu­bli­ko­wa­nej przez NBP. Naj­więk­szy od­se­tek ban­ków pod­wyż­szył wy­ma­ga­ny udział wła­sny kre­dy­to­bior­cy w in­we­sty­cji oraz war­tość za­bez­pie­cze­nia.

Nie­daw­no Ko­mi­sja Nad­zo­ru Fi­nan­so­wa­nia po­da­ła, że w pierw­szych trzech kwar­ta­łach mi­nio­ne­go ro­ku po­dwo­iła...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament