Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

W tym roku już zarobimy

16 lutego 2012 | Ekonomia | Da­nu­ta Wa­lew­ska
autor zdjęcia: Magda Starowieyska
źródło: Fotorzepa

Marcin Piróg | Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT wyjaśnia przyczyny ubiegłorocznej straty

Od po­cząt­ku ro­ku w Eu­ro­pie zban­kru­to­wa­ło sześć li­nii lot­ni­czych. Wśród nich dwie waż­ne – Ma­lev i Spa­na­ir. Co ro­bi LOT, by po­pra­wić wy­ni­ki?

Mar­cin Pi­róg: To, że na 2012 rok mi­mo wy­so­kich cen pa­li­wa i kry­zy­su fi­nan­so­we­go pla­nu­je­my zysk, to wła­śnie efekt zmian za­cho­dzą­cych w spół­ce przez ostat­nie 24 mie­sią­ce.

W od­róż­nie­niu od na­szej kon­ku­ren­cji z re­gio­nu ma­my ak­ty­wa po­zwa­la­ją­ce fi­nan­so­wać roz­wój oraz spła­cać zo­bo­wią­za­nia z ty­tu­łu nie­tra­fio­nych trans­ak­cji za­bez­pie­cze­nia cen pa­liw sprzed kil­ku lat.

Spa­na­ir miał po­nad 30 proc. ru­chu z Bar­ce­lo­ny, Ma­lev po­nad 40 proc. z Bu­da­pesz­tu. W czym pa­na zda­niem sy­tu­acja LOT jest lep­sza?

29 maja polecimy po raz pierwszy do Pekinu. Wiążę z tym ogromne nadzieje

Po­ma­ga na­sza...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament