Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Brak ofert leasingu konsumenckiego

16 lutego 2012 | Ekonomia | k.o.

In­we­sty­cje. Mi­mo wcze­śniej­szych za­po­wie­dzi fir­my nie śpie­szą się z wpro­wa­dza­niem tej for­my fi­nan­so­wa­nia za­ku­pów

Zmia­ny w pra­wie prze­pro­wa­dzo­ne w ubie­głym ro­ku nie wy­wo­ła­ły la­wi­ny ofert le­asin­gu kon­su­menc­kie­go, i to mi­mo za­po­wie­dzi firm le­asin­go­wych. Wciąż pro­po­nu­je go tyl­ko kil­ka z nich np. VB Le­asing, Ma­ster­le­ase, San­tan­der Mul­ti­rent oraz Ge­tin Le­asing.

– Pro­dukt ma­my w ofer­cie po­nad sześć mie­się­cy, a za­in­te­re­so­wa­nie nim jest mniej­sze od spo­dzie­wa­ne­go – mó­wi w roz­mo­wie z „Rz" Ma­rek...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament