Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Po dwóch latach spadku elektronika znów na plusie

16 lutego 2012 | Ekonomia | Piotr Ma­zur­kie­wicz
Polacy nieco zwiększyli wydatki na sprzęt elektroniczny
źródło: Rzeczpospolita
Polacy nieco zwiększyli wydatki na sprzęt elektroniczny

Sprze­daż sprzę­tu w 2011 r. wzro­sła do 22,8 mld zł To naj­lep­szy wy­nik bran­ży od 2008 roku i to po­mi­mo spad­ku cen wie­lu produktów Naj­szyb­ciej ro­śnie popyt na smartfo­ny oraz de­ko­de­ry do od­bio­ru cy­fro­wej te­le­wi­zji Tegoroczne obroty podbije Euro 2012

Zmiana trendu była możliwa dzięki dobremu IV kwartałowi. Bo choć po­przed­ni rok dla pro­du­cen­tów oraz sprze­daw­ców sprzę­tu elektronicznego za­czął się do­brze (ob­ro­ty ro­sły o kil­ka pro­cent), to potem sy­tu­acja się po­gar­sza­ła (po lip­cu sprze­daż spa­da­ła o po­nad 6 proc.). Dzię­ki do­brym wy­ni­kom ostat­nie­go kwar­ta­łu ry­nek w po­rów­na­niu z 2010 r. zy­skał war­to­ścio­wo 1,7 proc. Jesz­cze kil­ka mie­się­cy te­mu ma­ło kto ta­kie­go wy­ni­ku mógł się spo­dzie­wać.

W uję­ciu ilo­ścio­wym da­ne dla wie­lu ka­te­go­rii są jesz­cze lep­sze, po­nie­waż spa­da­ły ce­ny. W przy­pad­ku du­że­go sprzę­tu AGD o ok. 5 proc.,...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament