Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Mleko nie daje się kryzysowi

16 lutego 2012 | Ekonomia | Be­ata Drew­now­ska
Będziemy wydawać coraz więcej na produkty mleczarskie
źródło: Rzeczpospolita
Będziemy wydawać coraz więcej na produkty mleczarskie
źródło: Rzeczpospolita
Andrzej Grabowski
autor zdjęcia: Robert Gardziński
źródło: Fotorzepa
Andrzej Grabowski
Waldemar Broś
autor zdjęcia: Rafał Guz
źródło: Fotorzepa
Waldemar Broś
Joanna Nowak
źródło: Fotorzepa
Joanna Nowak

Dzięki wysokim cenom przychody mleczarni w 2011 roku były rekordowe. Teraz będą rosły wolniej

25 mld zł mo­gła wy­nieść war­tość sprze­da­ży pol­skich za­kła­dów mle­czar­skich w 2011 ro­ku – sza­cu­je In­sty­tut Eko­no­mi­ki Rol­nic­twa i Go­spo­dar­ki Żyw­no­ścio­wej (IE­Ri­GŻ). To naj­lep­szy wy­nik w hi­sto­rii bran­ży, o pra­wie 9 proc. wyż­szy niż w 2010 r. Pol­skie mle­czar­nie, któ­re eks­por­tu­ją oko­ło jed­nej pią­tej swo­jej pro­duk­cji, sko­rzy­sta­ły na wy­so­kich ce­nach na świa­to­wych ryn­kach oraz na osła­bie­niu zło­te­go. Fir­ma ana­li­tycz­na In­fo­do­me sza­cu­je, że w cią­gu 11 mie­się­cy 2011 r. war­tość sprze­da­ży za­gra­nicz­nej ar­ty­ku­łów mle­czar­skich, wy­ra­żo­na w pol­skiej wa­lu­cie, się­gnę­ła 4,9 mld zł. To o nie­mal 30 proc. wię­cej niż w po­dob­nym okre­sie 2010 r.

Ce­ny idą w dół

W tym ro­ku ce­ny nie bę­dą już tak bar­dzo sprzy­jać fir­mom mle­czar­skim. – Na ryn­kach...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament