Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Bardzo słaby dzień TVN

16 lutego 2012 | Ekonomia | mag­da­le­na le­mań­ska
Nie tylko wyniki spowodowały spadek kursu TVN
źródło: Rzeczpospolita
Nie tylko wyniki spowodowały spadek kursu TVN

Media | Kurs spółki mocno spadł, m.in. ze względu na słabe prognozy dla branży

Me­dio­wa gru­pa po­da­ła wczo­raj wy­ni­ki za IV kw. ubie­głe­go ro­ku. Ale to nie one, choć od­bie­ga­ły od ocze­ki­wań ana­li­ty­ków, spo­wo­do­wa­ły, że kurs spa­dał w cią­gu dnia na­wet o po­nad  9 proc. – Po pro­stu za­ła­mał się sen­ty­ment do spół­ki, któ­ra w ostat­nim cza­sie wy­pa­da­ła go­rzej niż ry­nek, a któ­rej za­da­niem bę­dzie te­raz głów­nie obro­na do­tych­cza­so­wych wy­ni­ków – uwa­ża Piotr Grzy­bow­ski, ana­li­tyk DI BRE.

Jak po­dał TVN, w IV kw. ry­nek re­kla­my te­le­wi­zyj­nej skur­czył się rok do ro­ku o 5,8 proc., a przy­cho­dy TVN z re­klam te­le­wi­zyj­nych o 7 proc. I to wła­śnie wraz z ma­ło opty­mi­stycz­ny­mi za­pa­try­wa­nia­mi na ry­nek re­kla­my te­le­wi­zyj­nej w tym ro­ku za­nie­po­ko­iło in­we­sto­rów...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament