Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Z PIT-em do przedszkola

16 lutego 2012 | Życie Warszawy | Ma­rek Ko­zu­bal
W Warszawie działa 325 przedszkoli, są w nich miejsca dla ok. 40 tys. dzieci
autor zdjęcia: Kuba Kamiński
źródło: Fotorzepa
W Warszawie działa 325 przedszkoli, są w nich miejsca dla ok. 40 tys. dzieci

Podczas naboru do przedszkoli dodatkowe punkty dostaną dzieci, których rodzice płacą w stolicy podatki

Re­kru­ta­cja do przedszkoli ru­szy 12 mar­ca i po­trwa do 14 ma­ja – po­da­ło wczoraj miej­skie Biu­ro Edu­ka­cji. Wśród kry­te­riów jest no­wość.

– Po raz pierw­szy przy rekrutacji do wszyst­kich sto­łecz­nych przed­szko­li pre­fe­ro­wa­ni bę­dą ci ro­dzi­ce, któ­rzy pła­cą tu po­dat­ki – mó­wi Jo­an­na Go­spo­dar­czyk, dy­rek­tor miej­skie­go Biu­ra Edu­ka­cji.

Dzie­ci ro­dzi­ców, któ­rzy przy­nio­są do przed­szko­la NIP 3, pierw­szą stro­nę PIT lub za­świad­cze­nie z urzę­du skar­bo­we­go o tym, że roz­li­cza­ją się w sto­li­cy, otrzy­ma­ją za to do­dat­ko­we punk­ty.

– To roz­wią­za­nie spra­wie­dli­we. Nie pła­cisz po­dat­ków, nie po­wi­nie­neś w pierw­szej ko­lej­no­ści ko­rzy­stać z dóbr wy­twa­rza­nych przez tych, któ­rzy to ro­bią – uza­sad­nia Piotr Gu­ział, bur­mistrz Ur­sy­no­wa.

Na wpro­wa­dze­nie kry­te­rium „PIT-owe­go" przy na­bo­rze do przed­szko­li...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament