Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Liberalizacja rynku gazu spowoduje wzrost cen?

16 lutego 2012 | Ekonomia | Do­ro­ta Ka­li­now­ska To­masz Fur­man
Zużycie w Polsce będzie rosło
źródło: Rzeczpospolita
Zużycie w Polsce będzie rosło

Firmy chemiczne się boją, że po wprowadzeniu w życie projektu PGNiG będą płacić więcej za błękitne paliwo

Fir­my che­micz­ne, naj­więk­si od­bior­cy ga­zu w Pol­sce, oba­wia­ją się, że pro­po­no­wa­ne przez Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two re­gu­la­cje nie prze­ło­żą się na spa­dek ce­ny su­row­ca. W tej sy­tu­acji nie jest na­wet prze­są­dzo­ne, że w ogó­le bę­dą ku­po­wać go na au­kcjach. – Na­sze za­kła­dy mu­szą mieć za­bez­pie­czo­ne sta­łe do­sta­wy, a więc spo­sób je­go za­ku­pu na au­kcjach oczy­wi­ście jest bra­ny pod uwa­gę, ale w przy­pad­ku gdy nie bę­dzie in­nych moż­li­wo­ści gwa­ran­tu­ją­cych peł­ne za­bez­pie­cze­nie pro­duk­cji – mó­wi Han­na Wę­glew­ska, rzecz­nik pra­so­wy gru­py Azo­tów Tar­nów.

Ry­zy­ko...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament