Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Stacjonarny Internet rośnie coraz wolniej

16 lutego 2012 | Ekonomia | UZ
Kablowy internet to coraz trudniejszy rynek
źródło: Rzeczpospolita
Kablowy internet to coraz trudniejszy rynek

Te­le­ko­mu­ni­ka­cja. W 2011 ro­ku przy­cho­dy ope­ra­to­rów ze sta­cjo­nar­ne­go In­ter­ne­tu uro­sły tylko o 6 proc. Gro­no abo­nen­tów usłu­gi rośnie co­raz wol­niej

Ope­ra­to­rom te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nym i sie­ciom ka­blo­wym co­raz trud­niej przy­cho­dzi zdo­by­wa­nie abo­nen­tów sta­cjo­nar­ne­go do­stę­pu do In­ter­ne­tu – wy­ni­ka z ze­bra­nych przez nas da­nych. Pod­czas gdy jesz­cze dwa la­ta te­mu naj­więk­szym telekomom i ka­blów­kom przy­by­wa­ło i po­nad 130 tys. użyt­kow­ni­ków co kwar­tał, w ubie­głym ro­ku – śred­nio już tyl­ko 60 tys.

Co wię­cej, co do te­go, o ile po­więk­szy­ło się w 2011 ro­ku gro­no abo­nen­tów sta­cjo­nar­ne­go do­stę­pu, zda­nia są po­dzie­lo­ne. We­dług Te­le­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej ry­nek urósł o 360 tys....

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament