Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Ubezpieczyciele należności walczą o klinetów ceną

16 lutego 2012 | Ekonomia | Zu­zan­na Re­da
Liczba upadłości będzie rosnąć
źródło: Rzeczpospolita
Liczba upadłości będzie rosnąć

Agospodarka. Ma­ło opty­mi­stycz­ne da­ne wy­wia­dow­ni go­spo­dar­czych nie ha­mu­ją wal­ki ubez­pie­czy­cie­li na­leżno­ści o klien­tów

– Mi­mo że ro­śnie licz­ba upa­dło­ści, wi­dać co­raz sil­niej­szą kon­ku­ren­cję i wal­kę o klien­ta ceną – za­uwa­ża Pa­weł Szcze­pan­kow­ski, dy­rek­tor za­rzą­dza­ją­cy Atra­dius Pol­ska. To efekt zmniej­sze­nia ska­li dzia­ła­nia firm ubez­pie­cze­nio­wych w kry­zy­sie, gdy nie chcia­ły one brać na sie­bie trud­ne­go do osza­co­wa­nia ry­zy­ka zwią­za­ne­go m.in. z wy­pła­cal­no­ścią kon­tra­hen­tów.

O spad­ku cen mó­wi też pre­zes Kor­po­ra­cji Ubez­pie­czeń Kre­dy­tów Eks­por­to­wych Zyg­munt Kost­kie­wicz. – Przy­pis skład­ki w 2011 r. był po­dob­ny do te­go z 2010 r., jed­nak...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament