Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Pakt fiskalny, porażka czy sukces?

16 lutego 2012 | Ekonomia | Dariusz Rosati
autor zdjęcia: Rafał Guz
źródło: Fotorzepa

Pakt choć częściowo przezwycięża podział na Europę dwóch prędkości, bo dopuszcza do obrad w gronie państw strefy euro także państwa do niej nienależące. To oczywista wygrana Polski

Przy­łą­cze­nie się Pol­ski do eu­ro­pej­skie­go pak­tu fi­skal­ne­go wy­wo­ła­ło w kra­ju fa­lę kry­tycz­nych re­ak­cji. Od­kła­da­jąc na bok ry­tu­al­ne oskar­że­nia rzą­du o zdra­dę, bę­dą­ce naj­czę­ściej wy­ni­kiem po­li­tycz­nej huc­py al­bo zwy­kłej igno­ran­cji, pod­no­szo­ne oba­wy do­ty­czy­ły głów­nie po­ten­cjal­nych za­gro­żeń dla pol­skiej su­we­ren­no­ści oraz ewen­tu­al­nych kosz­tów uczest­nic­twa w pak­cie. Są to oba­wy bez­pod­staw­ne. Pod­pi­su­jąc pakt fi­skal­ny, Pol­ska nie przy­ję­ła na sie­bie żad­nych no­wych zo­bo­wią­zań, a za­pew­nia­jąc so­bie udział przy sto­le ob­rad kra­jów stre­fy eu­ro, w isto­cie umoc­ni­ła swo­ją po­zy­cję w Unii Eu­ro­pej­skiej.

Finansowe rygory

Za­cznij­my od zo­bo­wią­zań. Część fi­skal­na pak­tu – któ­re­go peł­na na­zwa brzmi „Trak­tat o sta­bil­no­ści,...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament