Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Miasta łowią inwestorów

16 lutego 2012 | Ekonomia | Adam Woź­niak
Polskie miasta dbają o zagraniczny kapitał
źródło: Rzeczpospolita
Polskie miasta dbają o zagraniczny kapitał

Katowice, Kraków i Lublin mają najlepszą strategię przyciągania inwestycji w regionie

W ran­kin­gu Eu­ro­pe­an Ci­ties and Re­gions of the Fu­tu­re 2012/2013 przy­go­to­wa­nym przez FDI In­tel­li­gen­ce (fir­ma ba­daw­cza z gru­py Fi­nan­cial Ti­mes) Pol­ska moc­no awan­so­wa­ła. W ka­te­go­rii naj­lep­szych stra­te­gii po­zy­ski­wa­nia in­we­sty­cji w Eu­ro­pie Wschod­niej na pierw­szych trzech miej­scach zna­la­zły się Ka­to­wi­ce, na­stęp­nie Kra­ków oraz Lu­blin. Do­pie­ro na miej­scu dziesiątym zo­sta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na Mo­skwa.

W ba­da­niu oce­nia­no osią­gnię­cia 253 miast oraz 110 re­gio­nów eu­ro­pej­skich w po­zy­ski­wa­niu bez­po­śred­nich in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych. Ana­li­zo­wa­no po­ten­cjał go­spo­dar­czy, ka­pi­tał ludz­ki, efek­tyw­ność kosz­tów, ja­kość ży­cia,...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament