Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Wykonawcy A2 grozi upadłość

16 lutego 2012 | Ekonomia | ais
Koszt budowy A2
źródło: Rzeczpospolita
Koszt budowy A2

Inwestycje. Pod­wy­ko­naw­cy pra­cu­ją­cy dla firmy DSS za­po­wia­da­ją zło­że­nie wnio­sku o jej upa­dłość. Po­wo­dem ma­ją być za­le­gło­ści w pła­ce­niu faktur

Wczo­raj przedstawiciele Ge­ne­ral­nej Dy­rek­cji Dróg Kra­jo­wych i Au­to­strad spo­tkali się z wła­dza­mi spół­ki DSS i jej cze­skie­go part­ne­ra Bogl a Krysl. Po­wo­dem by­ły po­ja­wia­ją­ce się in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści ogło­sze­nia upa­dło­ści spół­ki Dol­no­ślą­skie Su­row­ce Skal­ne. – DSS po­in­for­mo­wał nas, że z czę­ścią swo­ich wy­ko­naw­ców pod­pi­sał ugo­dy, dzię­ki któ­rym wnio­ski o ogło­sze­nie upadłości zo­sta­ną wy­co­fa­ne. Z  po­zo­sta­ły­mi usłu­go­daw­ca­mi wciąż...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament