Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Mam międzynarodowe ambicje

16 lutego 2012 | Ekonomia | Piotr Ma­zur­kie­wicz
źródło: Fotorzepa

Joanna Przetakiewicz | Założycielka mar­ki La Ma­nia mówi o rosnącym popycie na dobra luksusowe

Nie zgadza się pani z ra­portem KPMG, iż w Pol­sce obecnych jest 63 proc. ma­rek luk­su­so­wych?

Jo­an­na Prze­ta­kie­wicz:

Nie moż­na uznać, że sko­ro w ja­kimś nie­wiel­kim bu­ti­ku le­ży jed­na to­reb­ka Cha­nel, to kon­cern Cha­nel jest u nas obec­ny. To nie ma nic wspól­ne­go ze stan­dar­dem sprze­da­ży te­go po­ten­ta­ta, ja­ko­ścią ob­słu­gi, etc. To kom­plet­na ilu­zja, ja oce­niam, że jest to 15, a mak­sy­mal­nie 20 proc. Na pew­no te­raz jest tro­chę le­piej dzię­ki otwar­ciu do­mu to­wa­ro­we­go vitkAc, ale wciąż to nie­wie­le. Nie są­dzę jed­nak, że­by nasz ry­nek był już te­raz go­to­wy na ta­kie mar­ki jak Fen­di, Lo­uis Vu­it­ton czy Cha­nel. Chi­ny, Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie, cią­gle Ro­sja, Ukra­ina to są miej­sca, na któ­re te­raz prze­su­wa się śro­dek cięż­ko­ści bran­ży. Je­den sklep w Szan­gha­ju po­tra­fi zro­bić więk­sze ob­ro­ty niż kil­ka fla­go­wych...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament