Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Gospodarka strefy euro pozytywnie zaskoczyła

16 lutego 2012 | Ekonomia | hk
Dane o pkb były lepsze od prognoz
źródło: Rzeczpospolita
Dane o pkb były lepsze od prognoz

Europa. Dane o PKB za czwarty kwartał okazały się lepsze od prognoz. Pozytywne niespodzianki sprawiły m.in. Niemcy i Francja

Go­spo­dar­ka stre­fy eu­ro skur­czy­ła się w czwar­tym kwar­ta­le o 0,3 proc. Był to pierw­szy spa­dek PKB eu­ro­lan­du od 2009 r. Oka­zał się on jed­nak mniej­szy od pro­gnoz. Rów­nież spa­dek nie­miec­kie­go PKB był mniej­szy, niż się oba­wia­no – wy­niósł 0,2 proc. Du­żą nie­spo­dzian­kę spra­wi­ła go­spo­dar­ka fran­cu­ska, ro­snąc w koń­ców­ce ro­ku o 0,2 proc., gdy po­wszech­nie spo­dzie­wa­no się spad­ku PKB. Wło­chy wpa­dły w re­ce­sję, a ich PKB skur­czył się o 0,7 proc. Nie by­ło to jed­nak żad­nym za­sko­cze­niem.

Co­raz wię­cej ana­li­ty­ków uzna­je, że re­ce­sja w stre­fie eu­ro bę­dzie lżej­sza, niż się oba­wia­no. – Sta­ty­sty­ki za czwar­ty kwar­tał mo­gły oka­zać się gor­sze....

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament