Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Barometr "Rz"

16 lutego 2012 | Ekonomia | DE
źródło: Rzeczpospolita

Wska­zów­ka zno­wu „na po­go­dę". War­tość ba­ro­me­tru „Rz" li­czo­ne­go z In­sty­tu­tem Ba­dań nad Go­spo­dar­ką Ryn­ko­wą zwięk­szy­ła się w mi­nio­nym ty­go­dniu o 2,1 punk­tu, do 1000,9 pkt. Tym sa­mym wska­zów­ka prze­kro­czy­ła gra­ni­cę 1000 pkt i wy­szła z ob­sza­ru „go­spo­dar­czej nie­po­go­dy". To za­słu­ga lep­szej pro­gno­zy ko­niunk­tu­ry w stycz­niu br. po­da­nej przez IBnGR. WIG20 zniwelował nieco ten wzrost.

Wydanie: 9159

Wydanie: 9159

Spis treści
Zamów abonament